Aire de pique-nique de la Parada del Jonquer

La parada del Jonquer és un parc ampli i ombrejat amb taules de fusta, zona porxada, petanca, lavabos i aigua. Forma part de la xarxa d’itineraris saludables i també compta amb el mobiliari dels parcs de salut urbans.

Des de temps remots, aquest espai havia estat zona de descans per a viatgers i traginers.