Història local: Orígens i prehistòria

44000 aC: Erupció del volcà Traiter i efusió de la gran emissió basàltica damuunt la qual reposa el nucli de les Planes.

27000 aC: Erupció del volcà Artigues Roges o Puig de Sant Marc, aigües amunt de les Planes.

7000 aC: Caçadors epipaleolítics vivien en una balma, al Clot de l’Infern (les Encies).

4000 aC: Pagesos neolítics vivien a la vall de Cogolls i eren enterrats a la cova de l’Avellaner.

 

Fotos: Turisme Garrotxa, volcà Traiter.