Fauna i Flora

El riu Brugent i el seu entorn es troben força nets de contaminants i en general tenen un bon estat de conservació. Al voltant del riu, s’hi manté un bosc de ribera ben conservat que preserva les característiques naturals amb vernedes, salzes, freixes, oms, i altres arbres de ribera. Aquest fet propicia que molts indrets de les Planes siguin un hàbitat essencial per a la fauna, ja sigui per a la seva reproducció, alimentació o refugi. A més, aquests punts d’aigua atrauen nombrosos animals que hi van a beure, com per exemple, molts ocells autòctons i migratoris.

L’extrem oriental del municipi, per sota les Encies, trobem l’alzinar mediterrani típic, mentre a la zona obaga de la Serra del Far hi trobem rouredes de roure martinenc. Per damunt de les rouredes hi trobem franges de pastures, i la part més alta de la serra és coberta de fagedes. Al sotabosc hi ha una ufanosa vegetació herbàcia amb falgueres, violes, maduixeres, veròniques, marxívols, i arbustos com el boix, el grèvol, la romaguera, el bruc, entre d’altres. Els bolets van vinculats a la vegetació del seu entorn, i a la tardor hi podem trobar escarlets, rossinyols, peus de rata, ous de reig, fredolics, entre d’altres.

La fauna correspon a l’habitual de la zona, amb musaranyes, eriçons, talps, ratolins, senglars, guilles, teixons, fagines, genetes, mosteles, llebres. Podem veure una gran varietat d’ocells com perdius, tudó, merla, aligot, falcó, corb, mellerengues, rossinyols, pica-soques, pardals, gaigs, pit-roigs, garses, cucuts, i de nit, el mussol i el gamarús. Pel que fa a rèptils i anfibis, esmentar el gripau, la salamandra, la granota, la serp d’aigua i l’escurçó.

Per conèixer algunes de les plantes i animals que acullen les gorgues del Brugent, entre elles espècies protegides, us recomanem visitar la web espaiprotegitdelbrugent.cat.