Ruta d’art urbà

L’expressió artística ens apropa a la reflexió i a les emocions. A principis del 2020, poc abans del confinament, tres joves artistes emergents van pintar murals al municipi que ara semblen ser premonitoris: L’Elisa Capdevila va recuperar una fotografia d’un segle abans de cosidores del poble i posteriorment algunes dones van posar-se a fer mascaretes de forma voluntària i desinteressada, l’Slim Safont il·lustra amb gran destresa dues generacions que es comuniquen a través del mòbil, i Jofre Oliveras ens presenta un niu dins una gàbia i un pardal que hi retorna. Cadascun d’aquests murals es troben en un punt del nucli de la població: el primer a la carretera a la banda oest de l’entrada del poble, el segon al parc infantil del centre de la vila, i el tercer al carrer Tarragona. En el 2021, Roc Blackblock ha realitzat un mural al frontal de la Sala Polivalent que escenifica les revoltes camperoles dels remences (s.XV), les quals es van desenvolupar en aquests territoris. L’explicació d’aquest moment històric, queda recollit a la web Murs de bitàcola. El mural disposa d’un codi QR per accedir a aquesta informació.

Al barri del Jonquer, un artista local també ha fet un mural a l’entrada de la Llar d’infants “El Melic”. L’escola municipal i el Casal Cívic la Cooperativa compta també amb altres murals realitzats per artistes locals però en el seu interior.

S’està treballant per enriquir la ruta d’art a través d’obres d’artistes locals i forans a l’espai públic, i també oferint cada vegada més espectacles diversos a l’aire lliure. En aquest sentit les Planes compta amb el grup de joves ARK (Accions Rurals per la Kultura) que han emprès algunes propostes com el mural del carrer de la Font, entre d’altres intervencions als carrers i places.